Ders Föyü Nedir ve En İyi Şekilde Nasıl Yararlanılır?

Tanım
 • Üniversite sınavlarına hazırlanan tüm alanlardaki öğrenciler ve ders öğretmenlerimiz için özel hazırlanmış yayınlar olup, bir konunun anlatılması ve öğrenilmesi için gereken bilgileri ve adımları sistematik olarak içeren en küçük yapıdaki kitapçıktır.
Şekil ve Kimlik
 • Her föy 8 çalışma sayfasından oluşup, föyler ders sırasına göre ciltlenmiştir.
 • Her ders föyü ciltten bağımsız-ayrılabilir olduğundan koparılıp kullanılabilir.
 • İçeriği, bir dersin anlatılma süresi olan 40 dakikaya uygun şekilde hazırlanmıştır.
 • Konuyu esastan alıp, bir ders süresinde gereken bilgiyi, açıklamaları ve örnekleri içerecek şekilde hazırlanmıştır.
 • Öğretmen ile öğrenci arasında öğretmeyi ve öğrenmeyi kolaylaştıran en basit ve yalın metottur.
 • Ders çalışma için en verimli yol haritasıdır, senaryosu vardır, adım adım ilerler, bilgileri birbirine bağlar.
 • Açıklamaların ve boşluk doldurmaların öğretmen tarafından anlatılmasını gerektirir.
 • Öğretmenle öğrenciyi bir araya getirerek karşılıklı iletişime dayalı, etkin öğrenmenin gerçekleşmesini sağlar.
 • Konu çalışılırken veya anlatılırken herhangi bir ayrıntının unutulması ya da atlanması olasılığını ortadan kaldırır.
 • Metodiktir, kitap değildir, defter değildir, soru bankası değildir.
 • Beraber ders çalışma ortamı oluşturur, öğretmensiz öğrenim sistemlerini reddeder, programlı ve disiplinli çalışma sağlar.
Kullanım
 • Günlük ders programına göre tek tek kullanılabilir, bu sayede kolaylıkla taşınır.
 • Tüm alanlardaki öğrenciler için kurumların rehberlik bölümleri tarafından konu bazında günlük çalışma programı yapılabilir.
 • 200 çalışma gününde, günde ortalama 5 ders föyü çalışılarak sınavlara tam ve eksiksiz hazırlık sağlar.

Videolardan En İyi Şekilde Yararlanmak için İzlenecek Yol!

Föylerdeki konulara ait konu anlatım videolarının amacı, öğrencinin bireysel çalışmasını desteklemek ve hedeflerine ulaşmasına maksimum katkıyı sağlamaktır.

Öğrenci, okulunda veya kayıtlı olduğu özel kurumda derslerine katılır, derslerinin konu anlatımını öğretmenlerinden dinler, sorularını çözer. Ya da isterse derse katılmadan önce de hazırlık amacı ile videolardan yararlanabilir. Öğrendiği konuları pekiştirmek için ders anlatım videolarından yararlanır.

Eğer; Konu ile ilgili anlayamadığı bölümler ve çözemediği sorular var ise konuyu tam anlayamamış demektir. Ancak soruları %80 veya üzerinde bir oranda çözebiliyorsa konuyu anlamıştır.

Ortaya çıkan duruma göre şunları yapar:
 • Anlayamadığı konuları belirler, bu konuyla/konularla ilgili videoyu tekrar izler.
 • Yanlış çözdüğü soruların nedenini tespit eder.
 • Yapamadığı soruları ve benzer soruları tekrar çözer.
Bu aşamalardan sonra kendisiyle ilgili çıkarımı yapar;
 • Konuyu anlayamamışım
 • Konu ile ilgili bilgi eksiklerim var
 • Yanlış öğrenmelerim var
 • İşlem hatası yapmışım
 • Dikkatsiz davranmışım
 • Çalışma metodumu gözden geçirmeliyim
Elde ettiği sonuç doğrultusunda ise öğretmenlerinden ve rehberlik servisinden de destek alarak çalışma yöntemini değiştirir.